Isabella

平成女主角 安室奈美惠,25年來閃閃發亮的人生

「引退畀人一種負面嘅感覺,但其實唔係,引退只係一個中途站,有結束先會有開始,之後嘅人生仲有好多開心嘅事等住我,而且喺呢段好長嘅路上,我會有新嘅發現,新嘅興趣,可能亦會喺呢段時間搵到其他想嘗試嘅事,再投入熱情,我認為未來可能會有咁美好嘅人生喺到等緊我呢。」