Lotteria4月28日新推出嘅「全部のせバーガー」,顧名思義就係乜都有啦!
 
 
係香港,圖文不符就成日都出現㗎啦…不過估唔到做事嚴謹嘅日本都出現呢個情況…
 
睇個厚度已經覺得有啲唔對路
 
 
打開後好似幾正常呀
 
 
不過如果將原圖放埋一齊…
 
 
喂~~我啲餸哩??
 
 
好似全部野縮晒水咁…繼上次想食Salad被騙,今次食個Burger又中伏…真係心已傷 (沙律回帶按此
 
對唔住,我又太投入,其實我唔係主角