Pokémon GO 推大規模更新 加入80種以上新精靈!

Pokémon GO 推大規模更新 加入80種以上新精靈!

想當年(其實都係舊年)Pokémon GO造成全球哄動,每個國家都出現群情洶湧一齊出去捉精靈嘅現象。不過到今時今日,唔知仲有幾多個長情玩家仲有玩呢?機會係留畀未del app的人!因為Pokémon GO官方營運已經公佈咗今個周末將會推出大規模更新!

Pokémon GO 推大規模更新 加入80種以上新精靈!

1)追加80種以上全新精靈:新登場嘅80種精靈都係新發售遊戲「Pokémon Sun/Moon」系列嘅新精靈,都係喺遊戲入面嘅舞台「ジョウト地方」度出現嘅新精靈!另外而家可以辨明包括至今登場咗嘅精靈嘅性別,有啲唔同性別嘅同種類精靈有唔同嘅外表,大家可以搵搵!

Pokémon GO 推大規模更新 加入80種以上新精靈!

2)新進化系統:現今已經喺Pokémon GO登場嘅精靈發現可以進化嘅精靈!進化需要一啲特別嘅道具,而呢啲道具可以從PokéStop入手~

Pokémon GO 推大規模更新 加入80種以上新精靈!

3)捉精靈系統有新變化:更新一部分精靈被捉時將會出現新嘅小動作,所以大家要更加專心去拋出精靈球!亦都追加咗新button係畫面上,可以直接將精靈球換成拋berry。

4)追加兩款新Berry:追加咗兩種精靈們最愛嘅berry,同樣可以從PokéStop入手。「ナナのみ」會令精靈嘅動作變遲鈍令佢哋更容易被收復。「パイルのみ」就會令成功捕捉精靈後嘅Candy數變成兩倍。

5)追加訓練員新衣服:追加新帽、上衣、下身、鞋、袋、眼鏡、腰帶等訓練員衣服item,原本唔可以幫訓練員換衫亦都改善咗,可以盡情幫佢哋裝身喇!另外一部分嘅item就要用遊戲內嘅金幣買先得。

雖然今次更新都真係隔咗好耐,唔知大家覺得官方夠唔夠誠意喇~小編一啲未del app嘅朋友就話都會拎出黎玩下睇下點,你地又會唔會玩番呢?

資料來源:Pokémon GO 官方網站