vlog
08
Mar 16
07:06
博客

【‪VLOG‬】與寶欣出發到日本!(寶欣的真面目)

今次因為工作,咁啱可以同寶欣一齊坐飛機出到東京~ 緊係要襯呢個機會拍低平時既佢比你地睇啦!你地話係咪先~ 所以就拍左「寶欣的真面目」呢個特輯俾你地睇~我是咪好好人?   寶欣絕對唔係港女,當日只係遲到咗少少咋! 但係佢同我打完招呼就掛住禁手機…冇理過我...嗚嗚   跟住佢就話好肚餓,去食burger king ~(佢真係好大食xd)   就係因為我地掛住食,搞到差啲遲到   今次我地就搭HK Express去東京,好彩我地跑得夠快,架機仲未走~   見到有其他乘客係機上面嗌左點心拼盤,好似唔錯,即場買飛機餐仲可以用八達通俾錢,所以我又嗌左個雞飯食~   隻雞都幾大舊同幾多汁!