taikochaya
01
Jul 16
21:02
博客

[胃食日本] 激抵!1200yen 超豪刺身放題試食報告~

壽司放題就食得多, 可以搵到刺身放題嘅地方真係少之又少, 今日就帶大家去到東京淺草橋, 一間叫たいこ茶屋,只係1200Yen就可以食到刺身放題嘅居酒屋!     佢嘅刺身放題只係做LUNCH~(限時50分鐘) 由上午11:30做到下午14:00, 雖然係11點半先開,但係因為會排隊所以10點就開始派飛架啦~     我10點半到但都未見人龍..仲以為咁好彩唔洗排.. 拎完飛,去附近坐左陣, 11點返到去個陣點知.. 突然出現勁多人排隊   (所以大約11點開始去排差唔多)   大約11點20分左右就可以入去。 依到要注意嘅係佢地係用先付款制, 所以記得拎定1200yen排隊俾錢