champion
18
Aug 16
22:48
博客

【奧運】日本角力女將勇奪3面金牌!

今屆奧運日本柔道團隊啱啱拎咗3金,呢個成績已經十分犀利!但原來日本除咗柔道,角力都一樣咁強!今屆女子角力賽3場唔同量級嘅金牌戰,最終分別由日本隊48公斤級嘅登坂繪莉、58公斤級嘅伊調馨同埋69公斤級嘅土性沙羅一共奪得3金!嘩,真係可以話係繼奇蹟後嘅一大神蹟!一齊睇下呢3位運動員嘅簡介啦!   伊調馨   有日本角力女皇之稱嘅伊調馨,今年32歲,由2004年雅典奧運開始,連續4屆勇奪角力金牌!成為奧運史上嘅「所有運動項目」中,第一位喺個人賽事入面,連續4屆奪金嘅角力女將!   唯一唔同嘅係前3屆佢係喺63公斤級完成三連霸,而今年因為奧運量級調整,而轉戰58公斤級,但都冇影響到佢嘅身手,真係好強勁!     伊調馨曾經奪下過2004雅典奧運、2008北京奧運、2012倫敦奧運嘅63公斤自由角力金牌,賽後佢仲興奮表示,下屆奧運番到東京,亦係自己嘅家,一定要延續呢項紀錄,完成5連霸嘅壯舉!     伊調馨表示佢嘅成功歸功於家人嘅支持,因為有佢地嘅支持同陪伴,先可以