HKExpress買去程送回程!日本機票8起!

HKExpress買去程送回程!日本機票$368起!

HKExpress又有買去程送回程機票優惠喇!日本當然都有份啦,機票$368起!來回連稅價錢如下:
 
東京:$896
廣島、鹿兒島、高松:$703、
福岡:$776
大阪:$1051
石垣島:$933
名古屋:$1,326
 
今晚12點開始賣飛,訂票日期去到10月6日,買飛可按此