U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

「自護」呢個名可以追溯到宇宙世紀0050年代。

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

話說當時Side3宇宙移民者有感政治及人權都同地球居民有明顯嘅差別待遇,加上殖民衛星內政經常受到聯邦政府粗暴干預,自護•茲姆•戴昆開始於Side3開始政治活動。最後Side3成功於0058年成立自護共和國。

 

不過自護共和國一開始都唔係同地球聯邦完全敵對。一開始以自護•戴昆為首嘅政治集團,其實係採取比較溫和嘅路線。佢哋唔主張以武力作為爭取權益嘅手段,更加冇諗過全面獨立,甚至連自治權問題亦只係希望透過對話解決分歧。不過聯邦政府隔年就對其實施經濟制裁,令雙方更加勢成水火。

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

另一方面,自護•戴昆嘅湯金•薩比亦一直增強自己派系嘅實力直至宇宙世紀0068年,自護戴昆死後,其助手湯金•薩比繼位後整肅國內政治派系,建立薩比家獨裁體制,最終喺0069年成立「自護公國」,改行「以武力鬥爭取得獨立」嘅路線。

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

事實上自0030年中到0040年代以來嘅通貨危機同產能下降等問題都令國民希望出現強勢領導,亦令日後薩比家能夠於成立自護公國時能推行獨裁政治。特別係推行獨裁政治後雖然經濟曾一度大大反彈,但資源短缺問題令國民對於未來充滿恐懼,亦有利自護將矛頭指向手握豐富資源嘅聯邦政府。最終「自護公國」於0079年1月3日向聯邦政府宣戰,一年戰爭爆發。

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

 

不過喺安彥良和嘅作品『機動戰士高達 THE ORIGIN』中,歷史係有啲唔同。首先係side3原名變咗做慕佐自治共和國,而0068年共和國議會議長自護戴昆於議會上猝死時,聯邦軍更出兵鎮壓慕佐首府。而戴昆家遺孤(即係馬沙同馬茜)就畀賴巴救走咗,前往地球。另外湯金亦冇原本咁好戰,一年戰爭嘅爆發變成全部都係由掌握實權嘅基連•薩比策劃。

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國

甚至連魯姆會戰被俘嘅聯邦宇宙攻擊軍雷比爾中將,都係湯金喺幕後「做手腳」先成功獲救。不過由於雷比爾後來發表「自護無可用之兵」演說,湯金都唯有同聯邦鬥強硬。

U.C.0069年8月15日 自護公國正式建國