OUCH!有痛感的corset絲襪

OUCH!有痛感的corset絲襪

OUCH!有痛感的corset絲襪

CuLLT推出的corset絲襪,由日本職人一針一線親手縫上孔環,再穿上絲帶綁成蝴蝶結,效果似足corset,性感又帶點可愛味道。不過咁,因為底色係肉色,驟眼睇就好似啲環直接穿過皮膚咁,好痛呀媽咪……

OUCH!有痛感的corset絲襪

OUCH!有痛感的corset絲襪

OUCH!有痛感的corset絲襪

OUCH!有痛感的corset絲襪

OUCH!有痛感的corset絲襪