HKExpress3周年優惠!所有航點單程機票$68起!

HKExpress3周年優惠!所有航點單程機票$68起!

HKExpress3周年優惠玩咗幾日,分左唔同航點咁推出,但今晚12點會將所有航點再一次過推出,單程仍然都係$68起!
 
 
所有日本航點價錢連稅如下:
東京、名古屋:$601起
大阪:$636起
廣島、高松、石垣島、鹿兒島:$391起
福岡:$470起
旅遊日期:2016年11月01日 - 2017年10月28日
 
買飛可以去呢度~